Ishrana

Ishrana u domu za stare i penzionere „Zlatno doba lux“ je pod nadzorom lekara nutricioniste. Obuhvata tri obroka i dve užine. U zavisnosti od zdravstvenog stanja korisnika primenuje se posebna dijetalna ishrana, kao i ishana preko nazo-gastrične sonde.

Obroci se poslužuju u trpezariji ili postelji u zavisnosti od zdravstvenog stanja korisnika.