Stručni tim

Naš stručni tim čine:

• Lekar specijalista urgentne medicine
• Defektolog-logoped
• Socijalni radnik
• Fizioterapeut
• Medicinske sestre-tehničari
• Negovateljice
• Konsultativna služba svih specijalnosti (stručnjaci sa VMA, Klinički centar)

Ovako dobar tim brine i neguje naše korisnike 24h dnevno.