Usluge

Pružanje kompletnih medicinskih usluga koje podrazumevaju:

• Infuziona terapija
• Davanje intramuskularnih i intrvenskih injekcija
• Obrada dekubitalnih rana
• Oksigena terapija
• Postavljanje i menjanje urinarnih katetera
• Previjanje
• Kao i ostale intervencije u zavisnosti od potrebe korisnika.

Pružanje medicinske nege koja podrazumeva :

• Prevencija dekubitalnih rana
• Kupanje korisnika
• Hranjenje nepokretnih ,kao i pomoć kod hranjenja polupokretnih korisnika
• Pedikirske i frizerske usluge
• Pomoć kod održavanja lične higijene korisnika